Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 yardım помощь     
 yardım содействие     
 ilk yardım  первая помощь     
 karşılıklı yardım  взаимопомощь     
 yardım elini uzatmak  протягивать/протянуть руку помощи    кому? 
 yardım etmek  помогать/помочь     
 yardım etmek  оказывать/оказать содействие    кому? в чём? 
 yardıma gelmek  приходить/прийти на помощь    кому? 
 yardımına koşmak  спешить/поспешить на помощь    кому? 
 yardım istemek  просить/попросить помощи    у кого? 
 yardımа yetişmek  поспевать/поспеть на помощь    кому? Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Bana yardım etti, şimdi ona borçluyum.  Он меня выручил, теперь я перед ним в долгу.
 Kendi imkânları ölçüsünde bana yardım etmeye çalıştı.  Она старалась помочь мне в меру своих возможностей.
 İşsiz dolaşacağına bize yardım etseydi.  Помог бы нам, вместо того чтобы ходить без дела.
 Biz, havacılığı, milli ekonomiye yardım cihetinde kullanıyoruz.   используем авиацию в направлении помощи народному хозяйству.
 Dostça bir yardım olsun diye, kolhozcu-lara ders ve konferans veriyordu.  Он в порядке шефской помощи читал колхозникам лекции и доклады.
 İhtiyaç halinde hepimiz sana yardım ederiz.  В случае необходимости мы все тебе поможем.
 Perişan olduğunu gördüm, ama aynı zamanda, ona nasıl yardım edebileceğimi bilmiyordum  Я видел, что он расстроен, но в то же время не знал, чем ему помочь.
 Birbirlerine sık sık yardım ederlerdi.  Они часто выручали друг друга.
 Yoldaşlarına yardım etmelisin. - Zaten yardım ediyorum.  Ты должна помочь своим товарищам. - Я и так помогаю.
 Sana yardım edeceğini söyledi. - Yardım edecekmiş, bak şu işe!  Он говорит, что поможет тебе. - Он поможет, как же!
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr