Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 sert крепкий напиток     
 sert твёрдый     
 sert крепкий     
 sert жёсткий   fiziki özellik  
 sert резкий     
 sert суровый     
 sert жёсткий   şartlar hk.  
 sert суровый     
 sert строгий     
 sert резкий   insan hk.  
 sert adam  резкий человек     
 sert içki  крепкий напиток     
 sert iklim  суровый климат     
 sert karşılık  резкий ответ     
 sesle  твёрдым голосом     
 sert su  жёсткая вода     
 sert şartlar  суровые условия     
 sert toprak  твёрдая земляпочва     
 sert davranmak  резкострого обращаться/обратиться    с кем? 
 sert konuşmak  строгорезко говорить/поговорить    с кем? Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Nazik ama aynı zamanda da pek sert konuşuyordu.  Она говорила вежливо, но вместе с тем сурово.
 Sokağa baktı, sağlam, sert yapılmış binalara... yüzyıllar dileyerek.  Он смотрел на улицу, на дома,., построенные солидно, крепко, в расчёте на века.
 Gördüğüm kadarıyla, düzeni bozanlarla daha sert mücadele tedbirleri öngörmek gerekiyor.  На мой взгляд, следует предусмотреть более строгие меры борьбы с нарушителями порядка.
 Büyük ve en akıllı durumunda olan Grişa, sert bir tavır aldı. Ne isterse, onu yapıyor.  На правах большого и самого умного Гриша забрал себе решающий голос. Что он хочет, то и делает.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr