Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 şart условие     
 şartıyla  при условии    чего? 
 bir şartla  при адном условии     
 bu şartlar altında  при этихтаких условиях     
 çalışma şartları  условия трудаработы     
 hayat şartları  условия жизни     
 hayat şartları  бытовые условия     
 hava şartları  погодные условия     
 iklim şartları  климатические условия     
 sözleşme şartları  условия соглашениядоговора     
 şart koymak  ставить/поставить условия    чего? 
 şart koymak  делать/сделать условием    что? чего? 
 şart koymak  ставить/поставить условием    что? чего? 
 şartoluşturmak  создавать/создать условия    для чего? 
 şartı yerine getirmek  выполнять/выполнить условия    чего? 
 Örnek Cümleler
 bu şarttır это обязательно
 bu şarttır это необходимо
 şart değil это не обязательно


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr