Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 teklif предложение     
 teklifte bulunmak  предлагать/предложить    кому? что? 
 teklifte bulunmak  делать/сделать предложение    кому? о чём? Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Hazırlık komitesi maka-mına, içinde jübile organizasyonuyla ilgili teklif ve fikirler beyan edilen yüzlerce mektup geldi.  В адрес подготовительного комитета поступили сотни писем, в которых были высказаны конкретные предложения и идеи по проведению юбилея.
 Ona, yaratıcı bir gezi olsun diye, arkeologların grubuna katılmayı teklif ettiler.  Ему предложили присоединиться к группе археологов в порядке творческой поездки.
 Kendisiyle şehirde gezmemizi teklif etti. ...ve işte sonunda Moskova'nın geniş sokaklarında dolaşıyoruz.  Он предложил поехать с ним по городу, и вот мы едем по широким улицам Москвы.
 Bana geziye gitmeyi teklif etliler, ben de hemen kabul ettim.  Мне предложили поехать на экскурсию, и я сразу же согласился.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr