Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 sonra потом     
 sonra после     
 sonra затем     
 sonra позже     
 sonra после    чего? за чем? 
 sonra вслед    за чем? 
 sonra после того     
 sonra как     
 sonradan  позже     
 sonradan  затем     
 sonradan  впоследствии     
 sonradan  с опозданием     
 sonradan  после     
 benden sonra  после меня     
 bir mayıs sonrası  после первого мая     
 bir yıl sonra  через год     
 bir yıl sonra  год спустя     
 biraz sonra  немногочуть позже     
 biraz sonra  немного погодя     
 bundan sonra  теперь     
 bundan sonra  с этого днямомента     
 bundan sonra  с этой минуты     
 bundan sonra  отныне     
 daha sonra  позже     
 daha sonra  потом     
 sonradan görme  выскочка     
 sonradan görme  из грязи, да к князи     
 iki saat sonra  через два часа     
 öğleden sonra  после полудня     
 saat ikiden sonra  после двух часов     
 yıl başından sonra  после нового года     
 sonraya bırakmak  оставлять/оставить на потом     
 sonraya bırakmak  оставлять/оставить на более позднее время     
 sonradan gelmek  приходить/прийти позже     
 sonradan gelmek  опаздывать/опаздать     
 sonraуa kalmak  оставаться/остаться на более позднее время     
 sonraуa kalmak  оставаться/остаться на потом     
 Örnek Cümleler
 gelmesinden iki saat через два часа после того, как он пришёл
 sonrası kolay дальше всё просто
 о geldikten sonra после того как он придётприходит\пришёлCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Oturur, çalışır, sonra kardeşiyle oynar ya da birden sokağa çıkar.  Он сидит, работает, потом играет с братом, а то вдруг уйдёт на улицу
 Bu konuyu daha sonra etraflıca konuşalım.  Мы поговорим об этом подробнее в дальнейшем
 Depremden sonra şehri yeniden inşa etmek amacıyla işçiler durup dinlenmeden çalıştılar.  Во имя того чтобы отстроить город после землетрясения, они работали не покладая рук.
 Birkaç gün sonra öğrendik ki, yaşlı adam öldürülmüş. Bak sen ne olmuş...  Спустя несколько дней мы узнали, что старик убит. Вот как это случилось...
 Uzay gemilerinin kenetlenmesinden sonra iki ortak deney daha, ayrıca yapay Güneş tutulması gözlemi yapıldı.  После расстыковки космических кораблей были проведены ещё два совместных эксперимента, в частности наблюдение искусственного солнечного затмения.
 Evvela spor salonuna bakalım, sonra da sınıflara.  Посмотрим для начала физкультурный зал, а потом классы.
 Razı olmuş gibi oldu, ama sonra birden itiraz etti.  Он со всем как будто соглашался, а потом вдруг возразил.
 Bir an daha ayak altında ezilen dalların çıtırtısı duyulur gibi oluyor, sonra her şey susuyor.  Мгновение ещё как бы слышится хруст веток под ногами, потом всё затихает.
 Kitapları önüne gelen yere bırakma, sonra bulamıyorsun.  Не клади книги куда попало, потом не найдёшь.
 Birkaç gün sonra sana gelirim.  Я приду к тебе на днях.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr