Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 süre срок     
 süre время     
 süresinde  вовремя     
 süresinden önce  досрочно     
 süresinden önce  заранее     
 askerlik süresi  срок воинской службы     
 bir süre  некоторое время     
 bir süre sonra  через некоторое время     
 bir süre sonra  скоро     
 eğitim süresi  сроквремя обучения     Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Uzun süre ara vermeden yürüdü.  Она долго шла без отдыха.
 Biraz daha uzun bir süre bizde kalabilirdi.  Он мог пробыть у нас более или менее продолжительное время.
 Uzun süre mektuplaştılar ve en sonunda buluşmaya karar verdiler  Они долго переписывались и в конце концов решили встретиться.
 Uzun süre tartıştılar, sonuçta onun haklı olduğu ortaya çıktı.  Они долго спорили, в результате оказалось, что она была права.
 Uzun süre yurtdışında yaşadı ve iyi Fransızca biliyor  Она долго жила за границей и хорошо знает французский язык
 [Çapayev] uzun süre dinledi, hatta başını sallayarak 'evet' dedi. Muhatapları onun gerçekten de kendilerine hak verdiğini ve onları tasvip ettiğini düşündüler.  [Чапаев] долго слушал, и даже всё поддакивал. Собеседники думали и впрямь, что он соглашается и одобряет.
 Bize yalnız bir defa geldi, o da kısa bir süre için.  Он только один раз приезжал к нам, и то ненадолго.
 İhtiyar, Paşa'yı bağrına basar, uzun süre sessizce dururlar, her zamankinden daha yakın  Старик прижимает Пашку к себе, они долго стоят молча, как никогда близкие друг другу
 Uzun süre mi size konuk olacak? -Nasıl olursa artık. Buraya, babasına giderken yol üstünde uğradı.  Долго он у вас прогостит? - Как придётся. Он заехал сюда по дороге к отцу.
 Bu kitabı kısa bir süre için bana versene.  Дай мне на время эту книгу.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr