Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 iyi хороший     
 iyi добрый     
 iyi хорошо     
 iyi haber  хорошая новость     
 iyi kötü  так или сяк     
 iyi kötü  так или иначе     
 iyi niyet  хорошее / доброе намерение     
 oldukça iyi  достаточно довольно / хороший, хорошо     
 Örnek Cümleler
 kendine iyi bak! будь осторожен!
 iyi ki хорошо
 seni iyi gördüm ты хорошо выглядишь
 iyiyim у меня всё в порядке
 iyi yolculuklar! счастливого пути!Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Bu sınıf yıl sonuna doğru iyi bir netice gösterdi. Yan sınıfta ise kalanlar var.  Этот класс показал хорошие результаты к концу года. А вот в параллельном классе есть отстающие.
 О, şüphesiz bu şehri iyi bilir.  Он, без сомнения, хорошо знает этот город.
 Grubumuz iyi hazırlandı ve şüphesiz, sınavları başarıyla verecek.  Группа хорошо подготовилась и, без сомнения, успешно сдаст экзамены.
 Öğrenci kuralları iyi biliyor ve örnekleri zorlanmadan veriyor.  Ученик хорошо знает правило и без труда приводит примеры.
 Öğretim yılını iyi notlarla bitirdim, zira gayretle çalıştım  Я закончил учебный год с хорошими отметками благодаря тому, что усердно занимался.
 Ekinler vaktinde ve iyi işlendiği için yüksek ürün alındı  Благодаря тому что посевы во время и хорошо обработаны, получен высокий урожай.
 О rasgele birisi değil, daha da önemlisi, burada iyi tanınan bir insandı.  Это был не случайный, более того, хорошо известный здесь человек
 Sanki iyi bir şey yapmış gibi çok neşeliydi.  Ему было очень весело, будто бы он сделал что-то хорошее.
 En iyi öğrenciler, ödül olarak Artek izci kampında dinlenmeyi hak ettiler.  Лучшие ученики в виде поощрения получили путёвки в пионерский лагерь 'Артек'.
 Yaşlı işçi, kendi çocuklarını, en iyi işçi geleneklerinin ruhuna uygun olarak yetiştirdi  Старый рабочий воспитал своих детей в духе лучших рабочих традиций.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr