Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 is сажа     
 is копоть     
  работа     
  труд   emek  
  дело     
  занятие   uğraş  
  изделие   ürün  
  рабочий     
  трудовой     
  aleti  рабочий инструмент     
  arkadaşı  товарищ по работе     
  arkadaşı  коллега     
  çıkışı  окончание рабочего дня     
  çıkışında  после работы     
 devamlı  постоянная работа     
 el işi  ручная работа     
  elbisesi  рабочая одежда     
 ev işleri  домашние дела     
 fiziksel  физический труд     
 işgücü  рабочая     
 işgücü  сила     
 işgünü  рабочий день     
 hamur işleri  мучные изделия     
 hamur işleri  хлебобулочные изделия     
  güvenliği  техника безопасности     
  kazası  производственная авария     
  kazası  несчастный случай на производстве     
 part-time  работа по совместительству     
  sözleşmesi  трудовое соглашение     
  ve işçi bulma kurumu  центр занятости населения     
 işe alınmak  быть принятым на работу приниматься на работу    куда? кем? 
 işe almak  брать/взять     
 işe almak  принимать/принять на работу    кого? кем? 
 işten atılmak  быть выгнанным с работы     
 işten atılmak  быть уволенным     
 işten atmak  выгонять/выгнать с работы     
 işten atmak  увольнять/уволить     
 işe bakmak  заниматься/заняться делом     
 başına geçmek  приниматься/приняться за работу     
 işime gelmiyor  мне это не выгодно     
 başına açmak  искать/найти себе на голову приключения     
 işi berbat etmek  портить/испортить всё     
 işini bilmek  знать своё дело     
 işi bitirmek  завершать/завершить дело     
 işi bitirmek  доводить/довести дело до конца     
  çıkarmak  создавать/создать проблемы     
 işten çıkarmak  увольнять/уволить с работы     
 işe dalmak  уходить/уйти с головой в работу     
 işten dönmek  приходить/прийти с работы     
 işten dönmek  возвращаться/ вернуться с работы     
 işe girmek  начинать/ начать     
 işe gitmek  идти/пойти на работу     
 işe gitmek  ходить на работу     
  görmek  работать заниматься делом     
 işe koyulmak  приниматься/ приняться за работу     
 işten olmak  терять/потерять работу     
 işten olmak  обеспечивать/обеспечить работой    кого? 
  vermek  предоставлять/предоставить работу    кому? 
 m işler açıldı  дела налаживаются     
  başına !  за работу !     
 işten bile değil  это пара пустяков !     
 işi bitirdik  мы закончили работу     
  işten geçti  уже поздно     
 işler durgunkesat  дела идут плохо     
 işi var  он занят     
 işler yolunda  дела идут хорошо     Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 İşin üstesinden üç günde geldiler. Oysa beş gün için hesabedilmişti.  Они справились с заданием за три дня. А ведь оно было рассчитано на пять дней.
 Genç mütehassısların konusundaki başarıları kaydedildi.  Были отмечены успехи в направлении молодых специалистов на работу.
 İnşaatta çok makine olmasından dolayı günleri kısaldı.  В связи с тем что на стройке много машин, сроки работ были сокращены.
 Sana gün içinde gelirim, âcil bir var.  Я приеду к тебе в течение дня, есть срочное дело
 Başarıya, organizasyonunun iyileştirilmesi sayesinde ulaşıldı.  Успехи достигнуты за счёт улучшения организации работы.
 Gördüğümüz kadarıyla, organizasyonunu değiştirmek lazım  На наш взгляд, нужно изменить организацию работы.
 Kolay bir değil bu, belki bizim gücümüz yetmez.  Нелёгкая задача, она, пожалуй, нам не под силу.
 Birçok yapmak istiyordu ama yorgunluktan hiçbir şeye başlayamadı.  Она хотела сделать много дел, но от усталости не смогла ни за что взяться.
 Genç biri. kısa bir süredir çalışıyor, buna rağmen sorumluluğu büyük bir İş yapıyor.  Он молод, работает недавно, при всём том занимает ответственную должность.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr