Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 hakkında о чём?     
 hakkında относительно чего?     
 hakkında касательно чего?     Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 şleri hakkında son derece büyük bir ciddiyetle konuşuyordu.  Она говорила о своих делах более чем серьёзно.
 Anne de, baba da çocukları hakkında eşit haklara ve yükümlülüklere sahiptirler.  Отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей.
 Onun işini, hakkında en tezat dedikodular yapıldığı için, müstesna tabir ediyorlardı.  Его работу называли выдающейся в том смысле, что самые разноречивые слухи ходили о ней.
 Birbirleri hakkında her şeyi bilirlerdi.  Они знали друг о дружке всё.
 Onun hakkında söyle-dikleri, onu çileden çıkarmıştı. Öyle acı çekti ki, sanki bütün bunları kendisi hakkında söylemişlerdi.  Его возмущало то, что говорили о ней. Он страдал так, как если бы всё это говорили о нём.
 Sinema hakkında her zaman konuşabilirdi.  О кино он мог говорить когда угодно.
 Öğrencilerden biri hakkında şimdiye dek hiçbir haber yok.  Кое о ком из учеников до сих пор ничего не известно
 Toplantıda çok şey hakkında konuşuldu. Mesela, disiplinden bahsedildi.  О многом говорили на собрании. Говорилось, к примеру, о дисциплине.
 Gürcistan'ın misafirperverliği hakkında çok şey duydular. Aslını söylemek gerekirse Tiflis, konuklarını hayal kırıklığına uğratmaz.  Они много слышали о гостеприимстве Грузии. Надо сказать, Тбилиси не разочаровал гостей.
 Hiç durmadan arkadaşları hakkında konuşabilirdi.  Он мог рассказывать о своих товарищах сколько угодно.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr