Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 genç молодой     
 genç молодой человек     
 genç юноща     
 gençler  молодёж     
 Örnek Cümleler
 sana bir genç geldi к тебе пришёл какой-то молодой человекCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yarışmaya en güçlü sporcular ve istikbal vaad eden birçok genç gelmişti. Kısacası mücadele azimli olacak.  На соревнование приехали сильнейшие спортсмены и много перспективной молодёжи. В общем, борьба будет упорной.
 Ünlü müzisyenlerin arasında çok sayıda yetenekli genç var.  В ряду известных музыкантов много талантливой молодёжи.
 Babası, benimkine kıyasla o kadar da genç değil.  Её отец в сравнении с моим был не так уж молод.
  Kim var orada?. diye sanki korkarak sordu genç kız  Кто там? - словно б испугавшись спросила девочка.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr