Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 daha ещё     
 az daha  чуть было не ...     
 daha az  меньше     
 daha az  ещё меньше     
 bir daha  ещё раз     
 bir daha  ещё один     
 daha büyük  больше     
 daha çabuk  быстрее     
 daha da kötü  ещё хуже     
 daha fazla  больше     
 daha kolay  легче     
 daha kötü  хуже     
 daha sonra  потом     
 daha sonra  позже     
 daha zor  труднее     
 Örnek Cümleler
 az daha düşüyordum я чуть (было) не упал
 az daha düşüyordum ещё немного и я бы упал
 daha bir saat geçmedi  ещё не прошло и часа
 dahaпе! вот ещё!Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 [Tayfalar] onu dinliyorlar, gülüyorlar, onu göklere çıkarıyorlar ve ondan rica ediyorlar:E, hadi büyükanne! Bir şeyler daha anlat.  [Матросы] слушают, смеются, хвалят её и тоже прост: ну, бабушка, расскажи ещё чего!
 Bir aylığına ayrılıyorlar, belki de daha fazla  Они уезжают на месяц, а то и больше.
 Henüz erken. Saat on, belki de daha az.  Ещё рано, часов десять, а то и меньше.
 Ah evet! Daha arkadaşıma uğramam lazım.  Ах да, мне нужно ещё зайти к товарищу
 Sen bizimle gelecek misin? - N'apıcaksın? - O zaman bir bilet daha almamız lazım.  Ты поедешь с нами? - А что? - Тогда нужно купить ещё один билет.
 Ne boş yere dolaşıyorsun, dersini bitir daha iyi.  Но что ты ходишь без толку, лучше сделай уроки.
 Biraz daha uzun bir süre bizde kalabilirdi.  Он мог пробыть у нас более или менее продолжительное время.
 Şu havuzu yüzerek geçebiliyordu. Daha da önemlisi, yüzerek hem gidip hem gelebiliyordu.  Он мог переплыть этот пруд, больше того, он мог переплыть его туда и обратно.
 О rasgele birisi değil, daha da önemlisi, burada iyi tanınan bir insandı.  Это был не случайный, более того, хорошо известный здесь человек
 Stokholm'de tüten bir tek baca bile yoktur. Daha da önemlisi, şehirde tütmeyen baca da yoktur.  В Стокгольме нет ни одной дымящейся трубы. Больше того, в городе нет и недымящихся труб
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr