Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 birçok много    чего? 
 birçok многое   cansız için  
 birçok многие     
 birçok insan  многие   люди  
 Örnek Cümleler
 о zamandan beri birçok olay oldu  с тех пор многое произошлоCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yarışmaya en güçlü sporcular ve istikbal vaad eden birçok genç gelmişti. Kısacası mücadele azimli olacak.  На соревнование приехали сильнейшие спортсмены и много перспективной молодёжи. В общем, борьба будет упорной.
 Yoklama sürecinde birçok eksiklik giderilmiştir.  В ходе проверки многие недостатки были устранены.
 Odada birçok eşya vardı: dolap, masa, kanepe vs.  В комнате было много вещей: шкаф, стол, диван и прочее.
 Konuşmacı, birçok önemli soruna değindi: Şehirlerin ağaçlandırılması, çiçekçiliğin örgütlenmesi, fidanlıklar vs  Докладчик коснулся многих важных вопросов, озеленения городов, организации цветоводства, питомников и так далее.
 Burada yetişen birçok ağaç büyük değer taşıyor, örneğin meşe ve kayın.  Многие деревья, растущие здесь, представляют большую ценность, как например дуб и бук
 Ezbere birçok şiir biliyor.  Он знает много стихов на память
 Barış için savaş teması üzerine, Sovyet kompozitörler tarafından, seri şarkılardan - oratoryo ve kantat gibi - önemli türlere kadar birçok eser verilmiştir.  Теме борьбы за мир посвящены многие сочинения советских композиторов, начиная с массовых песен до крупных форм -ораторий и кантат.
 Burada, çocuk oyuncaklarından tut da bisiklete kadar birçok farklı şey vardı.  Здесь было много разных вещей, начиная от детских игрушек, кончая велосипедом.
 Arkadaşlarına birçok kez aynı şeyi anlam.  Он рассказывал друзьям одно и то же несколько раз
 Yeni teknik araçların yardımıyla, müşavere katılımcılarının konuşmalarını anında birçok dile çevirmek mümkün.  С помощью новых технических средств выступления участников совещания можно переводить сразу на несколько языков.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr