Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 büyük большой   iri  
 büyük крупный   iri  
 büyük старший   yaşça büyük  
 büyük великий   ulu  
 büyükler  великие люди   büyük adamlar  
 büyükler  взрослые   yetişkinler  
 büyük adam  великий человек     
 Örnek Cümleler
 bu ayakkabı bana büyük geldi эти ботинки мне велики



Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Ödevini son derece büyük bir özenle yaptı.  Он сделал задание более чем старательно.
 Burada son derece büyük bir tehlikeye maruz kalabilir  Ему здесь появляться более чем рискованно.
 şleri hakkında son derece büyük bir ciddiyetle konuşuyordu.  Она говорила о своих делах более чем серьёзно.
 Çocukken ona büyük görünen evini hatırladı. Aslında ev büsbütün küçüktü.  Он вспомнил свой дом, который в детстве казался ему большим. В действительности он был совсем маленьким.
 Delegasyon, yolculuğun sonunda Büyük Tiyatro'ya gitmişti.  В заключение поездки делегация побывала в Большом театре
 Matematik alanında büyük bir uzmandır  Он крупный специалист в области математики.
 Bayram, büyük bir çalışma ve tüm ulusun siyasal coşkunluğu içinde kutlandı.  Праздник отмечался в обстановке большого трудового и политического подъёма всего народа.
 ...ve bu amaç uğruna, savaşta da emekte de, eşi görülmemiş büyük bir kahramanlık gösterdi.  И во имя этой цели совершил он свой небывало великий ратный и трудовой подвиг.
 Müdürün bu sözleri, bizim bölümü de büyük ölçüde ilgilendiriyor.  Эти слова директора в полной мере относится и к нашему отделу.
 Vaktiyle burada, savaş uğruna büyük kayıplar vermişler.  Ради борьбы с шумом здесь пошли в своё время на значительные расходы.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr