Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 açık открытый     
 açık ясный     
 açık прямой   direk, net  
 açık очевидный   besbelli  
 açık понятный   anlaşılır  
 açık светлый   renk hk.  
 açık дефицит   fınans hk.  
 açık открыто     
 açık ясно     
 açık прямо     
 açık очевидно     
 açık понятно     
 açık открытое место   açık yer  
 açık внешняя сторона   dış taraf  
 açık artırma  аукцион     
 bütçe açığı  дефицит бюджета     
 açık deniz  открытое море     
 açık devre  открытая цепь     
 açık gözlü  ловкий     
 açık gözlü  сообразительный     
 açık gri  светло-серый     
 halka açık  публичный     
 açık hava  безоблачнаяясная погода     
 açık havada  на открытом воздухе     
 açık hava konseri  концерт на открытом воздухе     
 açık kahverengi  светло-коричневый     
 açık mektup  открытое письмо     
 açık renkli  светлый     
 açık yer  открытое место     
 açıkta bırakmak  оставлять/оставить без работы    кого? 
 açığа çıkmak  обнаруживаться/обнаружиться     
 açıkta kalmak  оставаться/ остаться без работы     
 açık konuşmak  говорить/поговорить открыто     
 açığа kavuşmak  проясняться/проясниться     
 açığа kavuşturmak  прояснять/прояснить     
 açığа vurmak  выявлять/ выявить     
 açığа vurmak  разоблачать/разоблачить     
 Örnek Cümleler
 İzmir açıklarında в открытом море у ИзмираCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Ülkelerarası ilişkiler, açık yürekli bir dostluğun ruhuna uygun olarak gelişiyor.  Отношения между странами развиваются в духе искренней дружбы.
 Pencere, akşam oluncaya dek açık kaldı.  Окно оставалось открытым до тех пор, пока не наступил вечер.
 Sivastopol adından başlayarak her şey, hem hava, hem açık renkli evler bu caddeyi, bir deniz kentinin sokağına benzetiyor.  Начиная от названия 'Севастопольский', всё - и воздух, и светлые дома - делает этот проспект похожим на улицу в приморском городе.
 Ekonomik alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl geliştiği pek de açık değil.  Не менее показательным является то, как развивается сотрудничество двух стран в области экономики.
 Arkadaşlığına dayanarak, onunla çok açık konuştu  По праву дружбы, он разговаривал с ним очень откровенно.
 Çok güzel bir yerdi uma buna. Açık anlamlı adlarla birlikle kullanılır  Это было очень красивое место. При всём том оно было совершенно пустынное
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr