Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 yeni новый     
 yeni только что     
 yeni недавно     
 Örnek Cümleler
 yeni geldim я только что пришёлCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yürüyüşten yeni döndüğümüz halde kendimizi yorgun hissetmiyorduk.  Мы не чувствовали себя усталыми, а ведь мы только что вернулись из похода.
 Öyle taze bir koku vardı ki, sanki daha yeni bir karpuz kesmişlerdi.  Запах был такой свежий, будто бы только что разрезали арбуз.
 Ailesinin genişlemesinden dolayı işçiye yeni bir daire verdiler  Рабочему дали новую квартиру, ввиду того что его семья увеличилась
 Söylevci, yeni neslin eğitimi konusunda müziğin öneminden bahsediyordu.  Докладчик говорил о значении музыки в деле воспитания подрастающего поколения.
 Pilot, yeni makinesiyle, daha yerdeyken yakınlaştı, özelliklerini öğrendi ve havada aşağı yukarı nasıl süzüleceğini hayal etti.  Ещё на земле лётчик сроднился с новой машиной, изучил её особенности и в какой-то мере представлял, как она будет вести себя в небе.
 Anaokulu, yeni bir emre kadar kapalı kalacak.  Детский сад закрыт впредь до особого распоряжения.
 Dekorlar, yeni gibi parlamadıkları halde yeni bir eğilim itibariyle tatlı bir tesir bırakıyorlar.  Декорации производят приятное впечатление, хотя и не блещут новизной в смысле нового направления.
 Ziyaretçiler bu fuarda öncekine nazaran daha çok yeni şeyler görecekler.  Посетители увидят на этой выставке много нового в сравнении с предыдущей.
 Gerginliğin yumuşamasını pekiştirme yönünde yeni adımlar atılması zaruridir.  Необходимо сделать новые шаги в сторону укрепления разрядки напряжённости.
 Daha yeni anladım, onun, aslında ne kadar mert bir insan olduğunu.  Только сейчас я понял, какой это был, в сущности, добрый человек
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr