Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 on десять     
 on десятка   on rakamı on kişilik grup  
 ön перед     
 ön передняя часть     
 ön передняя сторона     
 ön передний     
 ön находящийся впереди     
 öndeki  передний     
 öndeki  стоящийнаходящийся впереди     
 öndeki  впередистоящий     
 önden  спереди     
 önden  впереди     
 önlerinde  перед ними     
 önümde  передо мной     
 önümüzde  перед нами     
 önümüzdeki cadde  проспект находящийся перед нами     
 önümüzdeki hafta  следующая неделя     
 önümüzdeki hafta  на следующей неделе     
 önümüzdeki yıllarda  в ближайшие годы     
 önünde  перед тобой     
 önünde  перед ним     
 önünden  от него     
 önünüzde  перед вами     
 önüne gelen herkes  каждый встречный     
 ön tekerlek  переднее колесо     
 önünü almak  предупреждать/предупредить    что? 
 önüne düşmek  идти/пойти впереди    кого? 
 önünü kesmek  перерезать/перерезать дорогу    кому? 
 ön plana çıkmak  выходить/выйти на передний план     
 ön planda olmak  быть на переднем плане     
 Örnek Cümleler
 önümden çekil! уйди с дороги!
 önüne bak! смотри куда идёшь!
 önüne bak! смотри себе под ноги!
 önümüzde kış var впереди зимаCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yaşı en az on altı  Ему без малого шестнадцать лет.
 Saat on oldu, çocuk hala uyumuyor.  Уже десять часов, а ребёнок всё ещё не спит
 Son on yıl boyunca kolhozun geliri büyüdü.  В течение последнего десятилетия доходы колхоза возросли.
 Görünüşe göre çocuk, on iki yaşlarındaydı.  На вид мальчику лет двенадцать.
 Spor takımımıza en az on adam lazım.  В нашу спортивную команду нужно по крайней мере десять человек
 Öncü işçiler, bayram gösterilerinde haklı olarak ön sıralarda yer aldılar  Передовики производства по праву заняли место в первых рядах праздничной демонстрации.
 Görünüşte on boş yanlarındaydı.  С виду ему было лет пятнадцать.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr