Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 diğer другой     
 diğer иной     
 diğer прочий     
 diğer второй     
 diğer insanlar  другие люди     
 diğer taraftan  с другой стороны     
 Örnek Cümleler
 biri doktor diğeri öğretmen один из них врач, другой учительCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Gazeteler, dünya şampiyonlarının ve aynı şekilde şampiyonanın diğer katılımcılarının ustalıklarına paha biçemiyorlar.  Газеты дают высокую оценку мастерству чемпионов мира, а также других участников чемпионата.
 Kürsüye önce şampiyon çıkıyor, ardından diğer ödül sahipleri. Marş, galip olanın onuruna çalmıyor.  ервым на пьедестал поднимается чемпион, затем призёры. Звучит гимн в честь победителя.
 Geometri, diğer bilimler gibi, insanların pratik ihtiyaçlarından ortaya çıktı.  Геометрия, как и другие науки, возникла из практических потребностей людей.
 Katya, öğretmenin verdiği ödevi diğer çocuklarla birlikte tamamladı.  Катя, наряду с другими ребятами, выполняла задание учителя.
 Текlifi destek gördü. Diğer taraftan da bazıları, bunun işe yarayacağından kuşkuluydu.  Его предложение встретило поддержку. С другой стороны, некоторые сомневались, что оно может помочь делу.
 Kozmik biyoloji ve tıp alanındaki büyük bir çalışma programı, diğer ülke bilim adamlarıyla ortaklaşa yürütülüyor.  Большая программа работ в области космической биологии и медицины проводится совместно с учеными других стран
 Plân. diğer örgütlerle ortaklaşa gerçekleştirilmiştir.  План был разработан совместно с другими организациями.
 Andrey İlyiç, gayet müphem iki duyguyu bir arada yaşadı. Bir taraftan, bu aileye yersiz olduğunu düşündüğü ziyareti yüzünden, utandı, diğer taraftan. Nina'yı görünce sevindi.  Андрей Ильич испытал одновременно два весьма смутных чувства. С одной стороны, ему стало стыдно за бестактный, как он думал, приезд этого семейства... С другой стороны, он обрадовался, увидев Нину.
 Gaz, başarıyla diğer yakı! türlerinin yerini alıyor.  Газ с успехом заменяет другие виды топлива.
 Masada kitaplar, burada da diğer okul gereçleri vardı.  На столах книги, тут же были и другие школьные принадлежности.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr