Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 bu  это     
 bu bu evdir  это дом   sadece özne olarak kullanılıyor değişmez  
 bu  этот/это/эта/эти   bir isimle birlikte kullanılıyor çekimi var  
 Örnek Cümleler
 bu ev büyüktür этот дом большой
 bunu istiyorum  я хочу этоэтогоCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Çok sağlıklıydı ama buna rağmen bu kış hastalandı.  Уж на что он был здоров, а и то этой зимой заболел.
 Privalov о gülümsemeyi ve bir de sol omuzla yapılan, hayal meyal görünen jesti farketti. Bu da babadan kalma bir alışkanlıktı.  Иривалов заметил эту улыбку, а также едва заметный жест левым плечом, - тоже отцовская привычка.
 Yoksa sen de bu sınıfta okuyorsun? - Evet, bu sınıfta.  А что ты тоже в этом классе учишься? - Да, в этом.
 О, şüphesiz bu şehri iyi bilir.  Он, без сомнения, хорошо знает этот город.
 Sporcu gereğinden fazla çalıştı, bu nedenle yarışmalarda birinci oldu.  Спортсмен усиленно тренировался, благодаря чему он занял первое место на соревнованиях.
 Beni en çok, insanlarla bu kadar kolay dost olması şaşırttı  Меня больше всего удивило, как легко он сходился с людьми.
 Bu derse kötü hazırlandı. Görüyorsunuz ya, bu onun için pek ilginç değil.  Он плохо подготовился по этому предмету, для него, видите ли, это малоинтересно.
 İki ülke arasındaki işbirliği, bu ülke halklarının menfaati doğrultusunda gelişecektir.  Сотрудничество между двум странами буде развиваться в интересах народов этих государств.
 ...ve bu amaç uğruna, savaşta da emekte de, eşi görülmemiş büyük bir kahramanlık gösterdi.  И во имя этой цели совершил он свой небывало великий ратный и трудовой подвиг.
 Onun bu sözüne karşılık kahkahaya benzer bir şey duyuldu.  В ответ на его слова послышалось что-то вроде смеха.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr