Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 zamir себя  kendiCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yürüyüşten yeni döndüğümüz halde kendimizi yorgun hissetmiyorduk.  Мы не чувствовали себя усталыми, а ведь мы только что вернулись из похода.
 Pilot, yeni makinesiyle, daha yerdeyken yakınlaştı, özelliklerini öğrendi ve havada aşağı yukarı nasıl süzüleceğini hayal etti.  Ещё на земле лётчик сроднился с новой машиной, изучил её особенности и в какой-то мере представлял, как она будет вести себя в небе.
 Vapur Volga üzerinde, diye coşkuyla bağırmaya başladı Alyoşa.  Пароход на Волге! - вне себя закричал Алёша.
 Korkudan kendini kaybederek, sokakta koşmaya başladı.  Вне себя от страха он побежал по улице.
 Çocuklar, sevinçten kendilerinden geçerek zıplıyor ve batırıyorlardı.  Дети были вне себя от радости, они прыгали и кричали.
 Birden kendimi aynada gördüm, ama ne görünüştü.  Я увидела вдруг себя в зеркале - вот так вид!
 Edep sınırları içinde davranmak.  Вести себя в рамках приличий
 Bir yönetici olduğunu iyice gösterdi.  Он хорошо проявил себя в роли руководителя
 Devlet, çocuk müesse-seleri, piyoner kampları, okullar, piyoner saray ve evleri vs. ağının genişletilmesi için büyük masrafa girdi.  Большие расходы взяло на себя государство по расширению сети детских учреждений, пионерских лагерей, школ, дворцов и домов пионеров и т. д.
 Kendimi kötü hissediyorum. Üstelik ayağa kalkacak gücüm de yok.  Я плохо себя чувствую: встать и то нет сил.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr