Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 özel isim Один  Odin
 sıfat один  yalnız
 sıfat один  tek
 sıfat один  biri
 sıfat один  bir türlü
 sayı один  birCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yoksa her şeyi bir günde bitirmeyi becerdin mi? - Ya n'olacaktı, becerdim.  Неужели ты всё успел сделать за один день? - А то как же, успел.
 Sen bizimle gelecek misin? - N'apıcaksın? - O zaman bir bilet daha almamız lazım.  Ты поедешь с нами? - А что? - Тогда нужно купить ещё один билет.
 Yan sınıftan bir erkek öğrenci geldi, iki de kız, hepsi o kadar.  Пришёл один ученик из соседнего класса, две девочки, вот и всё.
 Bize yalnız bir defa geldi, o da kısa bir süre için.  Он только один раз приезжал к нам, и то ненадолго.
 Garip bir duyguya kapıldı: Sanki yalnız ve etrafında hiç kimse yok  Странное чувство возникло у него: как будто он один и вокруг никого нет.
 Herkes, ittifakla, öğretmenlerle aynı fikirdeydi.  Все как один были согласны с учителем.
 1 Mayıs'ta öğrenciler, gösteriye tek vücut halinde geldiler.  Первого мая ученики как один пришли на демонстрацию.
 Müdür gelince, öğrenciler tek vücut halinde yerlerinden kalktılar.  При появлении директора дети как один поднялись с мест.
 Hiç biriniz bu işi yapamazsınız.  Ни один из вас не может сделать этого.
 Komik olmasına rağmen, hiç biri gülmedi.  Хотя было смешно, ни один не засмеялся.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr