Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 zarf много  çokCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Nasıl şampiyon oldun? - Nasıl mı? Çok idman yaptım, sıkı bir rejim uyguladım.  Как ты стал чемпионом? - А вот как: много тренировался, строго выполнял режим.
 Delicesine sevdiğim,birçok kez tekrar tekrar okuduğum piyes bende muazzam bir tesir bıraktı.  Огромное влияние оказала на меня пьеса, которую я любил без ума, перечитывал много раз.
 Burada çok insan vardı, ama sadece iki kişi ona, az çok tanıdık geldi.  Здесь было много народу, но только два человека были ему более или менее знакомы.
 Masa gürültülüydü, yeterince yediler, bol bol sohbet ettiler.  За столом было шумно, ели в меру, много разговаривали.
 Yarışmaya en güçlü sporcular ve istikbal vaad eden birçok genç gelmişti. Kısacası mücadele azimli olacak.  На соревнование приехали сильнейшие спортсмены и много перспективной молодёжи. В общем, борьба будет упорной.
 Ünlü müzisyenlerin arasında çok sayıda yetenekli genç var.  В ряду известных музыкантов много талантливой молодёжи.
 İnşaatta çok makine olmasından dolayı günleri kısaldı.  В связи с тем что на стройке много машин, сроки работ были сокращены.
 Çok çalışmasına rağmen gene de sonuçları henüz pek iyi değil.  Хотя он и много работает, всё же результаты у него пока не очень хорошие.
 Sık sık hasta oluyordu, bu yüzden enstitüyü bir yıl geç bitirdi.  Он много болел, вследствие чего закончил институт на год позже.
 Arkadaşlarına oranla daha çok okuyor.  Он много читает в сравнении со своими друзьями
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr