Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 isim мир  evren
 isim мир  felek
 isim мир  dünya
 isim мир  alem
 isim мир  barış
 isim мир  barışlık
 isim мир  barışıklık
 isim мир  hazar
 isim мир  sulh
 isim мир  selam
 isim мир  vifakCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Yaşasın, halklar arası barış ve dostluk!  Да здравствует мир и дружба между народами!
 Yaşasın, tüm dünyada barış!  Да здравствует мир во всём мире!
 Barış için savaş teması üzerine, Sovyet kompozitörler tarafından, seri şarkılardan - oratoryo ve kantat gibi - önemli türlere kadar birçok eser verilmiştir.  Теме борьбы за мир посвящены многие сочинения советских композиторов, начиная с массовых песен до крупных форм -ораторий и кантат.
 Barış için savaş, büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın bütün devletlerin kollektif güçlerine gereksinim duyar.  Борьба за мир требует коллективных усилий всех государств независимо от того, большие они или малые.
 Bütün savaşçıların yolu barış yoludur.  Всем борцам за мир по пути
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr