Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 zarf менее  daha azCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Burada çok insan vardı, ama sadece iki kişi ona, az çok tanıdık geldi.  Здесь было много народу, но только два человека были ему более или менее знакомы.
 Biraz daha uzun bir süre bizde kalabilirdi.  Он мог пробыть у нас более или менее продолжительное время.
 Bazı uzmanlar, tecrübelerden yola çıkarak, yol inşaatı için en az 10 yıl gerektiğini hesapladılar.  Исход из опыта, некоторые специалисты считали, что потребуется не менее 10 лет для строительства дороги.
 Toplantı, mensupların en az 3/4'ü hazır bulunursa yapılabilir.  Собрание может состояться, если на нём присутствует не менее 3/4 всех сотрудников.
 Moskova dolaylarındaki kolhoz ve sovhozlardan devlete fazladan, en az 70 bin ton patates teslim edilecek.  Из колхозов и совхозов Подмосковья дополнительно будет поставлено государству не менее 70 тысяч тонн картофеля.
 Ormanın kenarında, buradan en aşağı bir kilometre ötede bir ev göründü.  На опушке леса, не менее чем за километр отсюда, виднелся дом.
 Başkalarının tecrübelerini kullanmayı becerebilmek pek de önemli değil.  Не менее важно уметь использовать опыт других
 Ekonomik alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin nasıl geliştiği pek de açık değil.  Не менее показательным является то, как развивается сотрудничество двух стран в области экономики.
 Karargâhın bildirdiğine göre, öncü düşman birliklerine en az yetmiş kilometre mesafedeyiz.  По сведениям штаба, до передовых частей противника было не менее семидесяти километров.
 Futbolda, oyunların genci düzeyinin yükselmesine rağmen antrenörlerin ve futbolcuların uzmanlıklarının artırılması için yapılan çalışmalar eskisi gibi.  Общий уровень игры в футбол возрос, тем не менее работы для повышения мастерства у тренеров и футболистов по-прежнему много
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr