Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 edat кроме  hariç
 edat кроме  maada
 edat кроме  başka
 edat кроме  gayri
 edat кроме  üstelikCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Тауsa'nın, bir tanesi dışında, hiçbir haberi gerçekleşmedi. Şöyle ki: Gratsianski öğleyin koşmaya başlamış ti.  Никаких особых новостей у Таиски не оказалось, кроме одной, а именно, что в полдень забегал Грацианский.
 Arkadaşlarını uyarmaktan başka hiçbir şey yapamazdı.  Он ничего не мог сделать, кроме как предупредить товарищей.
 Kendimizden başka hiç kimseye güvenmemeliyiz.  Нам не на кого надеться, кроме как на самих себя.
 Dimitri'nin elinden, okumaktan başka hiçbir şey gelmiyordu. Kendini, bir öğrencinin-kinden başka bir rolde hayal bile etmiyordu.  Димитрий ничего не умел, кроме как учиться. Он не представлял себя в какой-либо другой роли, кроме учащегося.
 İyi voleybol oynuyor, üstelik koşmayı da seviyor.  Он хорошо играет в волейбол, кроме того он любит бегать.
 Arkadaşımızın güçlü kuvvetli, gözüpek ve üstelik çok da becerikli bir adam olduğunu gördük.  Мы видели, что наш товарищ сильный и смелый и, кроме того, очень ловкий человек.
 Gelemem, çok yoruldum. Üstelik başım da ağrıyor.  Я не смогу прийти, потому что очень устал. Кроме того, у меня болит голова.
 Onun hakkında, adının Mişa olması dışında, hiçbir şey bilmiyorum.  Я ещё ничего не знаю о нём, кроме того что его зовут Миша.
 Orada, kapının kilitli olmaması dışında, tuhaf bir şeye rastlamadı.  Он не заметил там ничего странного, кроме того что дверь была не заперта
 Her biri, kendi başına çalışmanın yanı sıra, bir de diğerlerine yardım edecek.  Каждый из них, кроме того что будет заниматься самостоятельно, будет ещё помогать другим.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr