Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 fiil есть  yemek
 fiil есть  aşındırmak
 fiil есть  kemirmekCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Bu sınıf yıl sonuna doğru iyi bir netice gösterdi. Yan sınıfta ise kalanlar var.  Этот класс показал хорошие результаты к концу года. А вот в параллельном классе есть отстающие.
 Böyle bir kalemin var mı? - N'apıcaksın? - Eğer yoksa bunu alabilirsin.  У тебя есть такой карандаш? - А что? - Если нет, можешь его взять.
 Toprağa, bitkilere, kısacası doğal ortama ve son olarak da burada yaşayan insanlara verilen zararı hesabetmek mümkün değildir.  Нельзя подсчитать урон, нанесённый почве, растениям, животным, то есть природной среде и в конце концов людям, которые живут здесь.
 Sovyet kutupçuların, beyaz ayıları, başka çareleri kalmayınca sadece kendilerini korumak için öldürmek gibi bir yasaları vardır.  У советских полярников есть закон убивать белых медведей только в крайнем случае, для самозащиты.
 Sana gün içinde gelirim, âcil bir var.  Я приеду к тебе в течение дня, есть срочное дело
 Güzel bir bina gördüm. Büyük ihtimalle yeni bir okul.  Я увидела красивое здание. Это и есть новая школа.
 Nasıl derler, temelden başlıyoruz, yani en başından.  Начнём, как говорят, от печки, то есть с начала.
 İyi öğrencilerin yanı sıra, bir de sınıfta kalanlar var.  Наряду с хорошими учениками есть ещё и отстающие
 Yanındaki kim? Gerçeklen de Olya.  Кто это с ней? Так и есть - Оля
 Akşam işe sarıldı. Şöyle ki: Okudu, yazdı, temize çekti.  Вечером он брался за дела, то есть читал, писал, переписывал.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr