Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 isim вопрос  soru
 isim вопрос  sual
 isim вопрос  sorun
 isim вопрос  bahis
 isim вопрос  bap
 isim вопрос  mesele
 isim вопрос  Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Toplantıda, kongreyle ortaya konulan meseleler ışığında, eğitici çalışma sorunu görüşüldü.  В свете задач, поставленных съездом, на собрании обсуждался вопрос о воспитательной работе
 Komisyon raporuna dayanılarak sorun çözüldü.  На основании доклада комиссии вопрос был решён.
 Sırada, disiplin sorunu duruyordu.  На очереди стол вопрос о дисциплине.
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr