Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 isim вид  görünüş
 isim вид  tavır
 isim вид  biçim
 isim вид  şekil
 isim вид  suret
 isim вид  hal
 isim вид  durum
 isim вид  tarz
 isim вид  manzara
 isim вид  peyzaj
 isim вид  göz
 isim вид  nezaret
 isim вид  tür
 isim вид  çeşit
 isim вид  nevi
 isim вид  kabil
 isim вид  üstCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Görünüşe göre çocuk, on iki yaşlarındaydı.  На вид мальчику лет двенадцать.
 Yirmi beş yaşında olduğunu hayretle öğrendim, görünüşte daha gençti.  Я с удивлением узнал, что ей двадцать пять лет: иа вид она быда моложе
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr