Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Tür Rusça Kelime Anlamı Türkçe çeviri
 edat по  [üzer]üzerinde
 edat по  [üzer]üzerine
 edat по  göre
 edat по  ile
 edat по  [gerek]gereği
 edat по  kadarCümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Istavrozun üzerinde iri harflerle general Yermolov'un emriyle dikildiği yazılmış. Yani 18244 te.  Ha кресте написано крупными буквами, что он поставлен по приказанию генерала Ермолова, а именно в 1824 году.
 Saçlarını düzeltir, avuçlarını masaya sürer, masa örtüsünün kenarlarına dokunur ya da ellerini kavuşturur.  Она поправляет волосы, гладит ладонью по столу, трогает конец скатерти, а то сложит руки и сидит.
 Beni hiç durmadan telefonla arıyor.  Он без конца звонит мне по телефону.
 Ağaç dalları, sanki birisi pencereye vuruyormuş gibi camlara çarpıyor.  Ветки бьют по стёклам, будто бы кто-то стучит в окно.
 Hazırlık komitesi maka-mına, içinde jübile organizasyonuyla ilgili teklif ve fikirler beyan edilen yüzlerce mektup geldi.  В адрес подготовительного комитета поступили сотни писем, в которых были высказаны конкретные предложения и идеи по проведению юбилея.
 Rafta kitaplar, daha ziyade ziraatla ilgili broşürler vardı  На полке стояли книги, в большинстве брошюры по сельскому хозяйству.
 Bu derse kötü hazırlandı. Görüyorsunuz ya, bu onun için pek ilginç değil.  Он плохо подготовился по этому предмету, для него, видите ли, это малоинтересно.
 Çocuklarla neşe içinde konuşuyordu, bununla beraber, sanki birini bekliyormüş gibi etrafına bakıyordu  Он весело разговаривал с ребятами и вместе с тем смотрел по сторонам, как будто ожидая кого-то.
 Korkudan kendini kaybederek, sokakta koşmaya başladı.  Вне себя от страха он побежал по улице.
 Yalnız başına ormanda dolaşmayı seviyordu.  Он любил ходить по лесу в одиночку
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr