Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 önemli важный     
 önemli значительный     
 önemli существенный     
 önemli rol oynamak  играть/сыграть важную роль    в чём? Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 Müşaverede, barışın sağlanması yönünde önemli kararlar alınmıştır.  На совещании приняты важные решения в интересах обеспечения мира.
 Müşaverenin sonunda önemli kararlar alındı.  В итоге совещания были приняты важные решения.
 Yıldönümü münasebetiyle, önemli eğitim faaliyetlerine karşılık öğretmenimize ödül verildi.  За большую педагогическую деятельность в связи с юбилейной датой нашему учителю вручена награда.
 Bu işle kimin uğraşacağı önemli değil.  Всё равно, кто займётся этим делом.
 Konuşmacı, birçok önemli soruna değindi: Şehirlerin ağaçlandırılması, çiçekçiliğin örgütlenmesi, fidanlıklar vs  Докладчик коснулся многих важных вопросов, озеленения городов, организации цветоводства, питомников и так далее.
 Bu sorunlar o kadar da önemli değildi, uzayın araştırılmasıyla ilgili uluslararası ortaklığın geliştirilmesi yolunda büyük bir adım atılmış olması daha önemliydi.  Как бы ни были важны эти проблемы, ещё значительнее то, что сделан крупный шаг по пути расширения международной кооперации в исследовании космоса.
 Onu nerede görebileceğim önemli değil.  Мало ли где мог его встретить.
 Kardeşimin nereye gittiği önemli değil, artık büyüdü.  Мало ли куда ходит брат, он уже взрослый
 Barış için savaş teması üzerine, Sovyet kompozitörler tarafından, seri şarkılardan - oratoryo ve kantat gibi - önemli türlere kadar birçok eser verilmiştir.  Теме борьбы за мир посвящены многие сочинения советских композиторов, начиная с массовых песен до крупных форм -ораторий и кантат.
 Başkalarının tecrübelerini kullanmayı becerebilmek pek de önemli değil.  Не менее важно уметь использовать опыт других
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr