Ana Sayfa | Haberler | Yardım | Alfabe | Rusça Dilbilgisi | İletişim Türkçe Турецкий Turkish  Rusça Русский Russian

abvgdejo,yo,özhzijklmnoprstufh,xcchshw,shh#y'je,äju,yu,üja,ya
 
   

Rusça Türkçe Online Sözlük
Sanal Klavyeyi değiştir : Sanal Klavyeyi değiştir
 Kelime :

 Türkçe Kelime Rusça çeviri Anlamı Sorusu Gramer
 çalışma работа   iş  
 çalışma усердие   çaba  
 çalışma старание   çaba  Cümle içi arama sonuçları
Türkçe cümleRusça cümle
 İşçiler, çalışma sürelerine bağlı olarak, hizmetlerine karşılık ödül alıyorlar.  Рабочие получают вознаграждение за выслугу лет в зависимости от стажа работы.
 Okuyucuların menfaati doğrultusunda kütüphanenin çalışma saatlerini değiştirdiler.  В интересах читателей изменили время работы библиотеки.
 Bayram, büyük bir çalışma ve tüm ulusun siyasal coşkunluğu içinde kutlandı.  Праздник отмечался в обстановке большого трудового и политического подъёма всего народа.
 Mahsul artışı, bilhassa çalışma veriminin yükseltilmesi sayesinde elde edildi.  Прирост продукции получен в основном за счёт повышения производительности труда.
 Toplantıda, kongreyle ortaya konulan meseleler ışığında, eğitici çalışma sorunu görüşüldü.  В свете задач, поставленных съездом, на собрании обсуждался вопрос о воспитательной работе
 Kararın mesken inşaatının büyümesi yönündeki çalışma planlarını değiştirmesi hoş.  Принято решение изменить планы работы в сторону увеличения жилищного строительство.
 Yeni hedefler, çalışma şekil ve yönteminin mükemmelleştirilmesini gerektiriyor. Bundan yola çıkarak toplantıda, verilen her işin sorumluluğunun artırılmasıyla ilgili sorunları gözden geçirdik.  Новые задачи требуют совершенствования форм и методов работы. Исходя из этого на собрании рассматривались вопросы, связанные с повышением ответственности каждого за порученное дело.
 Gece olmasına rağmen çalışma devam ediyordu.  Работа кипела, несмотря на то что уже наступила ночь.
 Kozmik biyoloji ve tıp alanındaki büyük bir çalışma programı, diğer ülke bilim adamlarıyla ortaklaşa yürütülüyor.  Большая программа работ в области космической биологии и медицины проводится совместно с учеными других стран
 


© 2006-2014 www.ruscasozluk.gen.tr - made by CDICT - Dictionary Source: CDICT & Sozluk.web.tr -
Contact : info[at]ruscasozluk.gen.tr